ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

 

มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง

258 หมู่ 5  ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  57000
โทร 053 - 714772  โทรสาร 053 - 717098

E-Mail : webmaster@hp-def.org

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

กิจกรรม

กิจกรรมคลิกนิเคลื่อนที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติ และการลงเก็บข้อมูลคนไร้สัญชาติไร้สถานะ
เป็นการเข้าร่วมขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
ทัวร์ละครกลุ่มต้นข้าว ในชื่อเรื่อง สถานะไทยไม่ไกลเกินเอื้อม
ตัวแทนกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ
มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ตามชุมชนบนพื้นที่สูง และห่างไกลความเจริญ
ทุกปีมูลนิธิฯ จะจัดค่ายนักเรียนทุนเดือนตุลาคม สำหรับเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกจากมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ร่วมกับองค์กรพัฒนา ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนชนชาวเขา จัดค่ายเยาวชนชาวเขาสัมพันธ์
ปัจจุบันมูลนิธิฯ รับนักศึกษาพักอยู่ประจำ ทางมูลนิธิฯ รับผิดชอบค่าอาหาร ให้พักอยู่ฟรี